เหล้าปั่นนน!!!!!

สำหรับบางคนมองว่า เหล้าปั่น เป็นเครื่องดื่มที่ผิดกฎหมาย แท้ที่จริงแล้วนั่นคือ คน ๆ นั่น ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับรูป

แบบการดื่มสุรา และการผสมเครื่องดื่มค๊อกเทลเสียเลย จึงเหมาไปว่า เหล้าปั่นผิดกฎหมาย แต่หากท่านลองศึกษา

 เกี่ยวกับรูปแบบการดื่มสุราและการผสมเครื่องดื่มค๊อกเทลแล้วท่านจะรู้ว่า คนพวกนั้นช่างไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยจริงๆ

เหล้าปั่น นั้นเป็นศัพท์ใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีมานี่เอง เพราะแต่ก่อน คนไทยจะเรียกเป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ

 ว่า Cocktail เนื่องจากแต่ก่อนยังไม่มีการขาย Cocktail ในราคาถูก ส่วนใหญ่จะมีขายแต่ในโรงแรม ผับ ร้านอาหาร

 ราคาจำหน่ายแก้วละ 100 ขึ้นไป หรือเหยือกละ 300-700 บาท

 เหล้าปั่น หรือ Cocktail Frozen นั้นมีเข้ามาในเมืองไทยมาร่วม 30-40 ปี แล้ว เพียงแต่คนไทยไม่นิยมดื่มเท่านั้นเอง

 เพราะแต่ก่อนยังไม่มีบริษัทผลิตสุราไทยรายไหนผลิตเหล้ามาเพื่อผสมเครื่องดื่มค๊อกเทลเลย เนื่องจาก รสนิยมการ

 ดื่มสุราของคนไทย จะนิยมดื่มแบบ Spirit มากกว่า Prepared Beverage (Cocktail) พอปัจจุบันคนไทยรุ่นใหม่บาง

 ส่วนหันมานิยเครื่องดื่มค๊อกเทลมาก ขึ้น เนื่องจาก ต้องการเลียนวัฒนธรรมต่างชาติ และรู้สึกว่าอินเทรนด์สุด ๆ ซึ่ง

 แต่ก่อนนี้หากจะดื่มค๊อกเทลราคาถูกจะหาดื่มได้แต่แถวตรอกข้าวสารและถนนพระอาทิตย์

ปัจจุบันนี้ มีบริษัทผลิตสุราไทยมาเพื่อผสมเครื่องดื่มค๊อกเทลขึ้นมาแล้วหลายบริษัท เช่น อังเคิลทอม , UTD ฯลฯ โดยใช้วัตถุ

 ดิบในประเทศไทยมาทำการผลิต แต่มีคุณภาพเทียบเท่าสุราจากต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สุราสำหรับผสมเครื่องดื่มค๊อก

 เทลมีราคาถูกลงกว่า 80% ซึ่งผลก็คือ ต้นทุนต่อแก้ว ต่อเหยือก ลดลงไปกว่า 80 % จึงทำให้กลุ่มเป้าหมายขยายออกไป

 กว้างขึ้น ตั้งแต่ผู้มีรายได้มาก จนถึง ผู้รายได้น้อย ดังนั้น ภาษาเรียกคำว่า เครื่องดื่มค๊อกเทลจึงเปลี่ยนไป กลายเป็นเหล้าปั่น

 เพราะเป็นที่นิยมของผู้มีรายได้น้อย – ปานกลาง ซึ่งบางส่วนไม่ถนัดเรียกว่า Cocktail Frozen บางคนก็ไม่รู้จักคำว่า Cocktail

 ด้วยซ้ำ หรือบางคนก็ไม่รู้จัก คามิกาเซ่ ไหมไท มาการิต้า บลูฮาวาย

 

 

 ฉะนั้น คำว่า เหล้าปั่น จึงเป็นศัพท์ใหม่ มีเกิดมาพร้อม ๆ กับ ซุ้มยาดอง แต่ซุ้มยาดอง ต่างหากที่ผิดกฎหมายแน่นอน 100 %

 ตามพรบ.การเปลี่ยนแปลงน้ำสุรา แต่ค๊อกเทลปั่นหรือเหล้าปั่น มิใช่สุราผิดกฎหมายแต่อย่างใด สุราทุกขวดของเมาดีพล้วนมี

 แสตมป์เสียภาษีถูกต้องทุกขวด และสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป สูตรต่าง ๆ ของเมาดีพ ส่วนใหญ่เป็นที่รู้จักของ

 ลูกค้า เพราะมันก็คือ สูตรค๊อกเทลชื่อดังที่มีอยู่ในเมืองไทยมาหลายสิบปีแล้ว

เหล้าปั่น หรือ Cocktail Frozne คือ การผสมเครื่องดื่มค๊อกเทลแบบ Blend ซึ่งจริงๆ แล้วการผสมเครื่องดื่มค๊อกเทลนั้นมี 8

 รูปแบบด้วยกัน เช่น เขย่า เท , เขย่า กรอง , บด , ริน , การรินเป็นชั้น ๆ , การจุดไฟ , การปั่น , การคน (คล้ายกับการดื่มเหล้า

 กับโซดา หรือ โค้ก แต่คนไทยรู้จักนั่นเอง)

credit:www.siamcocktail.com

edit @ 9 Jul 2009 22:21:12 by dome

edit @ 9 Jul 2009 22:29:35 by dome

edit @ 9 Jul 2009 22:30:02 by dome

Comment

Comment:

Tweet