ประวัติส่วนตัว

posted on 09 Jul 2009 15:01 by razerufel
ประวัติส่วนตัว
 
 ชื่อ นาย รัฐกร    ทองเหลือง ชื่อเล่น โดม เพศชาย อายุ 18 ปี
 
เกิดวันที่ 18 พฤศจิกายน 2533
 
ปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ ปี1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
 
รหัสนิสิต 52109010175
 
ที่อยู่ปัจจุบัน 50/53 ม.3 ถนนลําลูกกา ตําบลลาดสวาย อำเภอลําลูกกา ปทุมธานี 12150
 

 

edit @ 9 Jul 2009 16:19:06 by dome

Comment

Comment:

Tweet